Verhuizen naar Caribisch Nederland / De Verhuisgoederenvrijstelling

Verhuizen naar Caribisch Nederland / De Verhuisgoederenvrijstelling

Wanneer u naar Caribisch Nederland verhuist en verhuisgoederen (huisraad enz.) meeneemt, kunnen deze verhuisgoederen met vrijstelling van invoerbelastingen (ABB en accijns) worden ingevoerd. U moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen en over een door Douane Caribisch Nederland afgegeven vergunning beschikken.

Kom ik in aanmerking voor de verhuisgoederenvrijstelling?

De verhuisgoederenvrijstelling kan van toepassing zijn indien u uw normale verblijfplaats naar Caribisch Nederland overbrengt.
In algemene zin wordt onder ‘normale verblijfplaats’ verstaan de plaats waar een natuurlijk persoon gedurende ten minste 183 dagen per kalenderjaar verblijft wegens persoonlijke en beroepsmatige bindingen. Informeer bij de Douane Caribisch Nederland indien de plaats van persoonlijke en beroepsmatige verschillend zijn.

Voor welke goederen geldt de verhuisgoederenvrijstelling?

De verhuisgoederenvrijstelling geldt voor persoonlijke goederen die u ten minste zes maanden vóór de datum van uitschrijving in het land van herkomst (inclusief Nederland) in bezit had en, wanneer het gebruiksgoederen betreft, u deze goederen aldaar ook in gebruik had.

De verhuisgoederenvrijstelling geldt dus niet voor nieuwe goederen die u met het oog op de verhuizing naar Caribisch Nederland heeft aangeschaft.

Persoonlijke goederen zijn goederen die uitsluitend bestemd zijn voor persoonlijk gebruik door u en/of uw gezinsleden of die voor de behoeften van uw huishouden dienen. Voorbeelden hiervan zijn: meubilair, beddengoed, kleding, eigen gereedschap of fiets. Tot persoonlijke goederen behoren ook personenvoertuigen, kleine huisdieren, een normale huisvoorraad alcoholhoudende dranken en levensmiddelen.

Personenvoertuig

De verhuisgoederenvrijstelling is beperkt tot één personenvoertuig per gezin of huishouding. Als personenvoertuig wordt aangemerkt: een personenauto, motorfiets, brom- of snorfiets. De vrijstelling geldt niet voor voertuigen voor het bedrijven van een hobby (bijvoorbeeld een old timer) of voor voertuigen gebouwd of ingericht voor het bedrijfsmatig vervoer van personen of goederen. Evenmin geldt de vrijstelling voor andere vervoermiddelen zoals vaartuigen en vliegtuigen.

In tegenstelling tot de overige persoonlijke goederen dient een personenvoertuig ten minste één jaar in bezit én gebruik te zijn geweest bij belanghebbende. Deze termijn geldt voorafgaand aan de datum van inscheping van het personenvoertuig in het land van herkomst.

Voor het invoeren van een personenvoertuig heeft u een apart formulier ter aanvraag van een vergunning nodig, wat kan worden opgevraagd bij de Douane Caribisch Nederland.

Kleine huisdieren

De invoer van een huisdier dat met de verhuizing meekomt, moet u bij aankomst melden bij de Douane. Daarbij toont u een gezondheidsverklaring van de Veterinaire Dienst of dierenarts van het land van herkomst. De gezondheidsverklaring mag niet ouder zijn dan 2 weken. Zonder gezondheidsverklaring wordt uw huisdier door de Veterinaire Dienst van Caribisch Nederland in quarantaine genomen.

In de meeste gevallen bent u bij aankomst met uw huisdier nog niet in het bezit van een vergunning verhuisgoederenvrijstelling. In dat geval dient u een borg te betalen die afhankelijk is van de waarde van het dier. Dit bedrag kunt u terugvragen nadat u de vergunning verhuisgoederenvrijstelling heeft ontvangen.

Hoe vraag ik een vergunning verhuisgoederenvrijstelling aan?

Wilt u in aanmerking komen voor een vergunning verhuisgoederen, dan moet u een schriftelijk verzoek bij de Douane indienen. Het formulier voor dit verzoek kan worden gedownload op de website van de Douane Caribisch Nederland.

Bij het verzoek worden de volgende bescheiden overgelegd:

• Een kopie van het paspoort van de aanvrager en eventueel de meeverhuizende partner en gezinsleden. inclusief de pagina met de immigratie – inreis stempelafdruk;
• Een kopie van de inschrijving van de afdeling burgerzaken van het eilandgebied, óf van een werkvergunning;
• Een kopie van het bewijs van uitschrijving uit het land van herkomst of indien geen bewijs van uitschrijving wordt afgegeven in het land van herkomst: een visa/green card/andere bescheiden waaruit blijkt dat de normale verblijfplaats in het buitenland was;
• Een bewijs van inschrijving van de afdeling Burgerzaken van het eilandgebied van vestiging;
• een ondertekende, volledige lijst met verhuisgoederen met vermelding van de waarde;

Personenvoertuig

Neemt u een personenvoertuig mee dan wordt daarvoor een afzonderlijk formulier ingediend. Dit formulier kan worden gedownload op de website van de Douane Caribisch Nederland.

Naast dit ingevulde formulier levert u de volgende bescheiden in:

• Een kopie van het paspoort van de houder;
• Het origineel kentekenbewijs van het land van herkomst/eigendomsbewijs;
• bewijs van uitvoer;
• Het aankoopbewijs van het personenvoertuig;
• Het verzekeringsbewijs (van het land van herkomst).
U kunt uw aanvragen indienen vóórdat uw verhuisgoederen zijn gearriveerd.

Naast dat u moet beschikken over een vergunning om de verhuisgoederen met vrijstelling van ABB en eventueel accijns te mogen invoeren, moet voor de verhuisgoederen tevens een aangifte ten invoer bij de Douane worden ingediend. Meestal wordt dit in orde gemaakt door het bedrijf dat de verhuizing voor u verzorgd.

Waar lever ik mijn aanvraag voor een verhuisgoederenvrijstelling in?

De plaats van inlevering van uw aanvraag is afhankelijk van het eiland waar u naar verhuist. Per eiland wordt daarom de inleverlocatie weergegeven:

• Bonaire: Douane/team klantbehandeling, Kaya LD Gerharts 12, Kralendijk (Belastinggebouw)
• Sint Eustatius: Taxoffice, H.M. Queen Beatrixstreet, Oranjestad.
• Saba : Taxoffice, Cap. Matthew Levenstonestreet, The Bottom

Moet ik ook een aanvraag indienen indien ik binnen Caribisch Nederland verhuis?

Ja, indien u verhuist tussen de eilandgebieden van Caribisch Nederland zal ook een verzoek om afgifte van een vergunning verhuisgoederenvrijstelling moeten worden ingediend. Zonder vergunning bent u bij invoer van uw verhuisgoederen in het andere eilandgebied ABB verschuldigd en mogelijk accijns.

Wat moet ik doen als mijn verhuisgoederen zijn gearriveerd?

Het kan zich voordoen dat uw verhuisgoederen zijn gearriveerd maar uw normale verblijfplaats nog niet wordt bevestigd door een bewijs van inschrijving bij de afdeling burgerzaken van het eilandgebied waar u naar toe bent verhuisd.

Wilt u toch over uw verhuisgoederen beschikken dan kunt u een aangifte ten invoer indienen maar zal het stellen van een zekerheid (een bedrag) voor eventueel verschuldigde invoerbelastingen worden verlangd. Wanneer u op een later moment in het bezit bent van het bewijs van inschrijving dan kunt u met dit bewijs, een schriftelijk verzoek indienen bij de Douane tot vrijgave van de zekerheid (teruggave). In het verzoek verwijst u naar het nummer en de datum van de aangifte ten invoer.

Indien het overbrengen van uw normale verblijfplaats naar Caribisch Nederland door de autoriteiten wordt geweigerd zal de zekerheid worden geïncasseerd als wegens invoer van (verhuis) goederen verschuldigde belasting.

Mag ik mijn verhuisgoederen ook later invoeren?

Ja, u mag uw verhuisgoederen ook later invoeren, maar u moet dit doen binnen zes maanden nadat u op het eilandgebied aankwam met het doel om daar uw normale verblijfplaats te hebben. De invoer mag ook in gedeelten plaatsvinden.

Ik wil mijn verhuisgoederen verkopen, uitlenen of weggeven. Kan dat zo maar?

Het hangt ervan af wanneer u dat doet. Binnen een termijn van 12 maanden mag u de verhuisgoederen niet verkopen, uitlenen, weggeven etc. Het begin van de periode van 12 maanden is de datum waarop de aangifte ten invoer door de Douane is aanvaard.

Wilt u de verhuisgoederen toch binnen deze termijn verkopen, uitlenen etc., dan heeft u hiervoor toestemming van de inspecteur nodig. U moet dan alsnog ABB en eventueel accijns betalen. Verkoopt u de verhuisgoederen, geeft u ze weg etc. zonder toestemming van de inspecteur, dan kunt u een boete krijgen, naast de betaling van ABB en eventueel accijns.

Voor de volledigheid vermelden we dat dit artikel is gebaseerd op de toepasselijke BES belastingwetgeving
op het moment dat dit artikel werd geschreven.

Bron: Belastingdienst / Caribisch Nederland

Openingstijden

Ons kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag
van 9:00 tot 17:00 uur. 

Contactgegevens

+599 717 3207
info@asecombonaire.com

Contact

Sabal Palm 55
P.O. Box 244
Kralendijk, Bonaire

Powered by

Copyright © 2020 Asecom

Vastgoedbelasting

Vastgoedbelasting

Vastgoedbelasting (real estate tax) is levied on a yearly basis from those who are entitled to the profits of immovable property on January 1st of each year. Usually this would be the owner of the property, however in the case of long term lease of land (erfpacht), the vastgoedbelasting is levied from the lessee.

The vastgoedbelasting is not levied on the value of:

 • The private residence: a residence that is available as primary residence to the owner who is resident of the Dutch Caribbean;
 • Immovable property that forms part of the assets of a sole proprietorship (non-incorporated business).

Moreover, there is an exemption applicable for
the vastgoedbelasting for (amongst others):

 • Undeveloped land owned by a private individual who is a resident of the Dutch Caribbean;
 • The first USD 70.000 of the value of all secondary homes that fall under the vastgoedbelasting.

This exemption is applicable as of January 1st 2014.
This exemption is also applicable for residences that are owned by legal entities such as an NV or BV (public or private limited liability company).

The Public Entity of Bonaire levies grondbelasting (ground tax) on the value of the private residence.
The Public Entities of Saba and Statia do not levy grondbelasting.

What does this mean in practice?

In practice this means that the vastgoedbelasting is applicable to (amongst others):

 • Owners of secondary homes located in the Dutch Caribbean;
 • Owners that rent out immovable property located in the Dutch Caribbean;
 • In the Dutch Caribbean established entities that possess immovable property located in
  the Dutch Caribbean;
 • Outside the Dutch Caribbean established entities that possess immovable property located in
  the Dutch Caribbean;
 • Non-residents that possess land or long term lease land located in the Dutch Caribbean.

What is the taxable basis of the vastgoedbelasting?

The vastgoedbelasting is levied on the profit derived from the immovable property.
This profit is a legally fixed percentage of 4% of the value of the immovable property, regardless the actual income it generates.
The value of the immovable property is established on its fair market value. Consequently, the vastgoedbelasting
due depends on the value of the property.

This value is determined by the tax inspector for a period of five years. In case the value fluctuates as a result of a reconstruction,
expansion, or demolition, the tax inspector can reassess the value.
The value decree for the period 2016 until 2020 will send out any moment. If you do not agree upon the value you must lodge an objection within two months after the date on the decree.

For the period between 2011 and 2014, the tax rate was 15% of the (fictional) proceeds. Thus, effectively,
a tax of 0,6% (15% of 4%) is levied on the value of the property. In case of a hotel, the tax rate is 5%,
meaning that effectively 0,2% is levied on the value.

As of January 1st 2015, the tax rate is determined at 17,5% on the proceeds. Effectively this means that
a taxrate of 0,7% is applied to the value of the property. In case of a hotel, the rate is 10%, resulting in effectively 0,4% tax on the value.

Investment Exemption vastgoedbelasting!

As of January 1st 2014, the increase of value of the immovable property is exempted for the first ten
years (investment exemption).

If you have made an investment to an immovable property, the increase of the value resulting from construction, alteration, improvement, expansion or renovation of immovable property is exempted from vastgoedbelasting as of January 1, 2014 for the duration of ten years. If you wish to make use of this temporary exemption, you must make mention with a form of the change to the immovable property made. This form must be filed at the Belastingdienst/ Caribisch Nederland within one year following the occurrence of a change with respect to an immovable property.

Examples

Suppose, on January 1st 2013 you own an immovable property in the Dutch Caribbean with a value of USD 200.000. You are a private individual and it concerns a secondary home. For the secondary home, an exemption of USD 50.000 applies in 2013. The tax is calculated over a value of USD 150.000. On this amount, you pay vastgoedbelasting against a rate of 0,6% (=USD 900).
In 2014 you decide to add a porch worth USD 50.000 to the property. On January 2015 you are still the owner of the residence with the finished porch. The value of the porch however is not added to the value of the home, because of the investment exemption. The tax is still calculated on the amount of USD 200.000, however in 2015 an exemption of USD 70.000 and an effective tax rate of 0.7% applies (= USD 910).

Suppose, a legal entity owns in 2014 immovable property worth USD 500.000. It concerns a residence. Starting 2014, the value of these homes is exempted for the first USD 70.000. This also applies to public entities. This means that the tax is calculated based on a value of USD 430.000. In this year, the entity pays 0,6% vastgoedbelasting (=USD 2.580).

Suppose, a legal entity owns in 2015 a hotel worth USD 300.000. There is no exemption applicable.
For hotels owned by a non-private individual, the tax rate amounts 10%. Effectively, that means an applicable tax rate of 0,4% (10% of 4%), resulting in a tax of USD 1.200.

Surtax

Only the Public Entity of Bonaire levies 15% surtax on the vastgoedbelasting. This amount is mentioned separately on the tax assessment and is calculated on the due amount of vastgoedbelasting. In the example of a vastgoedbelasting assessment of USD 1.200, the amount of surtax is thus USD 180. The total amount of tax amount then USD 1.380. When an immovable property falls under the scope of the vastgoedbelasting, no grondbelasting is due.

For completeness sake we mention that this article is based on the applicable BES tax legislation
at the time this article was written.

Source: Belastingdienst / Caribisch Nederland

Openingstijden

Ons kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag
van 9:00 tot 17:00 uur. 

Contactgegevens

+599 717 3207
info@asecombonaire.com

Contact

Sabal Palm 55
P.O. Box 244
Kralendijk, Bonaire

Powered by

Copyright © 2020 Asecom

Per 1 januari 2019 worden de werkgeverslasten voor de werknemersverzekeringen met 5% verlaagd en het wettelijke minimumloon met 5% verhoogd.

Per 1 januari 2019 worden de werkgeverslasten voor de werknemersverzekeringen met 5% verlaagd en het wettelijke minimumloon met 5% verhoogd.

Per 1 januari 2019 worden de werkgeverslasten voor de werknemersverzekeringen met 5% verlaagd en het wettelijke minimumloon met 5% verhoogd.

De verlaging van de werkgeverslasten geeft ruimte voor loonsverhoging zonder kostenstijging.
Een mooi en goed begin van het nieuwe jaar! 

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 oktober 2018, nr. 2018-0000167262, tot vaststelling van de premiepercentages van de Cessantiawet BES, de Wet ongevallenverzekering BES en de Wet ziekteverzekering BES De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, In overeenstemming met de Minister van Financiën; Gelet op artikel 7, vierde lid, van de Cessantiawet BES, artikel 8, derde lid van de Wet ongevallenverzekering BES en artikel 8, vierde lid van de Wet ziekteverzekering BES;

Besluit

Artikel 1 Vaststelling Premiepercentage Cessantia Wet BES
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 7, derde lid, van de Cessantiawet BES, wordt vastgesteld op 0,1%.

Artikel 2 Vaststelling Premiepercentage Wet Ongevallenverzekering BES
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Wet ongevallenverzekering BES, wordt vastgesteld op 0,3%.

Artikel 3 Vaststelling Premiepercentage Wet Ziekteverzekering BES
Het premiepercentage, bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Wet ziekteverzekering BES, wordt vastgesteld op 1,3%.

Artikel 4 Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Toelichting

Jaarlijks vindt de vaststelling van de percentages van de werkgeverspremies voor Caribisch Neder- land plaats. Het betreft de premies voor de Cessantia, ongevallenverzekering en ziekteverzekering. De zorgpremie wordt door het Ministerie van VWS vastgesteld en gepubliceerd. Deze vier premies tezamen tellen thans op tot 18,4%. De regering heeft, voor het eerst sinds 10 oktober 2010, besloten  tot een structurele verlaging van deze werkgeverspremies met vijf procentpunt tot 13,4%.

De werkgeverspremies in Caribisch Nederland zijn dan als volgt:

Edit
Huidig Nieuw
Zorg 16,1 11,7
OV 0,5% 0,3%
ZV 1,6% 1,3%
Cessantia 0,2% 0,1%
Totaal 18,4 13,4

Door deze structurele verlaging zijn werkgevers minder kwijt aan loonkosten, omdat zij minder premies hoeven af te dragen. Hierdoor ontstaat er loonruimte, zonder dat de loonkosten omhoog gaan. Hoeveel loonruimte ontstaat verschilt per werkgever. Over de loonsverhoging moet namelijk ook (pensioen)premie worden betaald. Naar verwachting is de loonruimte voor werkgevers tussen de 3,4% en 4,4%, afhankelijk van de pensioenpremie. De werkgeverspremies worden verlaagd, zodat werkgevers de ontstane loonruimte kunnen omzetten in een loonsverhoging zonder dat de loonkosten toenemen.

Het wettelijk minimumloon gaat per 1 januari 2019 met 5% omhoog bovenop de reguliere indexering voor inflatie. Dit wordt vastgesteld en gepubliceerd door het Ministerie van SZW in een separate ministeriële regeling. Naar aanleiding van het eindrapport over onderzoek ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland is aan de Kamer op 29 juni 2018 (Kamerstukken II 2017/18, 34 775 IV, nr. 45) meegedeeld dat het wettelijk minimumloon wordt verhoogd.

Het doel van de verhoging is om een impuls aan de koopkracht van werknemers te geven. De verhoging van het wettelijk minimumloon  komt voor rekening van de werkgevers, maar wordt gecompenseerd door verlaging van de
werkgeverspremies met hetzelfde percentage.

Indexering minimumlonen en maximumdaglonen Wet ziekteverzekering BES 2019 van Ministerie Sociale zaken en Werkgelegenheid voor Saba, Sint Eustatius en Bonaire.

Edit
Caribisch Nederland
Verhoging Percentage BON 8,50% SE 6,10% SAB 9,40%
Leeftijd 2018 2019 2018 2019 2018 2019
21 jaar en ouder 1 4,76 5,16 6,09 6,46 5,68 6,21
20 jaar 0.9 4,28 4,65 5,48 5,81 5,11 5,59
19 jaar 0.85 4,05 4,39 5,17 5,49 4,82 5,28
18 jaar 0.75 3,57 3,87 4,57 4,84 4,26 4,66
17/16 jaar 0.65 3,09 3,36 3,96 4,20 3,69 4,04

Het on-afgeronde bedrag uit 2018 voor de leeftijd 21 jaar en ouder wordt geïndexeerd. Daar is de 5% stijging van het WML per 2019 bij opgeteld. Het bedrag voor 2019 wordt vervolgens afgerond op 2 decimalen. De bedragen voor 16 t/m 20 jaar worden afgeleid van de 100% bedragen voor 21 jaar en ouder, en worden afgerond op 2 cijfers achter de komma.

Edit
Caribisch Nederland
Indexering BON 8,50% SE 6,10% SAB 9,40%
Maximum dagloon Bedragen per dag
2018 2019 2018 2019 2018 2019
5-daagse werkweek en korter 127,09 137,89 162,54 172,45 151,54 165,78
6-daagse werkweek 105,91 114,91 135,45 143,71 126,28 138,15
Edit
Premiepercentages zorgverzekering en werknemersverzekeringen 2019
Premiepercentages 2018 2019
Zorg 16,1% 11,7%
ZV-premie 1,6% 1,3%
OV-premie 0,5% 0,3%
Cessantia-premie 0,2% 0,1%

Openingstijden

Ons kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag
van 9:00 tot 17:00 uur. 

Contactgegevens

+599 717 3207
info@asecombonaire.com

Contact

Sabal Palm 55
P.O. Box 244
Kralendijk, Bonaire

Powered by

Copyright © 2020 Asecom