Belastingplan en Overige fiscale maatregelen 2020

Belastingplan en Overige fiscale maatregelen 2020

Het Belastingplan 2020 en de Overige fiscale maatregelen 2020 zijn net voor het eind van het jaar 2019 door de Eerste Kamer aangenomen.
Dit betekent dat de voorgestelde wijzigingen voor Caribisch Nederland met ingang van 01-01-2020 in werking zijn getreden.
De wet inzake de Overige fiscale maatregelen 2020 is op 27 december 2019 uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2019, nr. 512 (Stb. 2019, 512).
Eén van deze maatregelen is een toevoeging aan de Belastingwet BES.

Hoofdstuk VIII. Formeel belastingrecht en invordering van bes belastingen.
Titel 7. Verplichtingen ten dienste van de belastingheffing en invordering.
Artikel 8.89a Factuurplicht administratieplichtigen.

1. Administratieplichtigen zijn gehouden ter zake van levering van goederen en het voor derden verrichten van werkzaamheden of diensten een factuur uit te reiken en een kopie daarvan te bewaren. Deze factuur dient doorlopend genummerd en gedagtekend te zijn en dient, in afwijking in zoverre van artikel 6.14, derde lid, op duidelijke en overzichtelijke wijze te bevatten:

a. de datum waarop de levering, de werkzaamheid of de dienst is verricht;
b. een omschrijving van de aard en de hoeveelheid van de goederen, werkzaamheden of diensten die zijn geleverd of zijn verricht, alsmede het ter zake daarvan in rekening gebrachte bedrag; en
c. de naam, het adres en het door de Belastingdienst toegekende registratienummer van degene die de levering, de werkzaamheid of de dienst heeft verricht alsmede, indien dit een administratieplichtige is, van degene aan wie de levering, de werkzaamheid of de dienst is verricht.

2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld voor de toepassing van dit artikel.

Lid 1., onderdeel c. houdt in dat zowel het cribnummer van de leverancier alsmede, indien dit een administratieplichtige is, de afnemer op de factuur dient te worden opgenomen.

Het vermelden van het cribnummer van de afnemer zal in vele situaties praktisch onuitvoerbaar en niet handig zijn, denk aan een zakelijke lunch, diner of borrel bij een horeca zaak, aankopen bij een bouwmarkt, supermarkt of andere winkel alsmede nota’s van bepaalde instanties welke voorgedrukte formulieren hanteren, zoals de WEB nota’s. Vele entiteiten zullen hun administratie en facturen er op moeten aanpassen, hetgeen de nodige tijd zal nemen.

Gelet bovenstaande hebben wij, als bestuur van de Vereniging Van Administratiekantoren en Belastingconsulenten BES (VVAB), in december 2019, overleg gehad met de BCN met het verzoek om dit onderdeel te laten wijzigen waarbij het cribnummer van de afnemer achterwege kan worden gelaten en dat er voorlopig een overgangsperiode kan worden opgenomen.
Afgelopen week heeft dit overleg een vervolg gehad, waarbij is aangegeven dat een dergelijke wijziging nog wel enige tijd kan nemen en dat de wet zoals deze nu is aangenomen geldt vanaf 01-01-2020 zonder enige overgangsperiode.
De BCN zal deze wet handhaven en er op toezien dat deze wordt nagekomen.

Ons advies is om per direct aan genoemde factuurplicht te voldoen.
Verder houden wij de ontwikkelingen nauwlettend in het oog en zullen wij berichten wanneer er een mogelijke wijziging wordt aangenomen en van toepassing zal zijn.

Openingstijden

Ons kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag
van 9:00 tot 17:00 uur. 

Contactgegevens

+599 717 3207
info@asecombonaire.com

Contact

Sabal Palm 55
P.O. Box 244
Kralendijk, Bonaire

Powered by

Copyright © 2020 Asecom

Starting an enterprise

Starting an enterprise

Starting an enterprise – what taxes are involved?

Are you thinking about starting your own business? There are a lot details to consider! Before you start it is important to be well informed about the business environment. What are the market opportunities? Who are my competitors? What is the best legal status for my company? How will I finance my business? And what about housing? All these choices also have a big impact for the applicable taxes.

Wage tax

In general terms, you are liable to withhold wage tax (Dutch: loonbelasting) as an employer if you employ workers in your business. Employment is one of the possible relationships between the party contracting work and the party carrying out the work.
Any person performing work for an entity domiciled on Bonaire in the capacity of director has a fictitious employment. This includes directors of public limited liability companies (NVs) and private limited liability companies (BVs), as well as of foundations, private foundations, associations, cooperatives and mutual insurance association.
Any person performing work while at the same time holding a substantial interest (>5%) is subject to the customary wage scheme (USD 14,000). Some are also deemed to receive fictitious wages.

Algemene Bestedingsbelasting

For purposes of algemene bestedingsbelasting (‘ABB’), it is important to distinguish between ABB on imports and ABB in domestic situations. As a rule, ABB on imports applies to everybody, both enterprises and individuals.
ABB in domestic situations applies only to enterprises that are manufacturers or service providers, as well as in a number of specific situations, for example if the ABB levy is reverse-charged to you.
You are an entrepreneur for the purposes of the ABB if you independently run a business or practice a profession on Bonaire, but also if you operate an asset (for example, an immovable property) to generate sustainable revenue.
You can, for example, practice your activities in the form of a sole proprietorship, a partnership, a company or another (foreign) legal form. The legal form you choose to run your company or practice your profession is not of relevance to the ABB. A foundation (fundashon) or association can also be an entrepreneur for the purposes of the ABB, because whether you do or do not aim to make a profit on your activities is not relevant to the ABB.

Income tax

Enterprises can be conducted in various forms. One possibility is the sole proprietorship. Sometimes partnerships are formed. In those situations, as an entrepreneur you are liable to pay income tax.
If you run a sole proprietorship, you conduct your enterprise on your own. This is the case if you are in a self-employed profession (for example a civil-law notary or general practitioner or if you are the sole owner of your enterprise). This means that you might also have a sole proprietorship if you have employees. If you fulfil the requirements for entrepreneurship, you are now an entrepreneur for income tax purposes. This means that you are eligible for the special facilities for entrepreneurs.
A sole proprietorship is not a legal entity. This means that if you are running a sole proprietorship you are still liable for the debts of your enterprise.

Opbrengstbelasting

Opbrengstbelasting is a new tax that has been introduced for Bonaire. Together with vastgoedbelasting, it replaces the profit tax regime that was in place until 31 December 2010. Profit tax was abolished on 1 January 2011.
Opbrengstbelasting is a tax on payments made by entities to title holders, such as dividends that are distributed to shareholders in a N.V. or B.V. The person receiving the revenues is the taxpayer. However, the tax is levied at the level of the entity making the revenue available. This means that, as with wage tax, the entity has a withholding obligation.
The withholding agent withholds the tax and remits it to the Belastingdienst.

Vastgoedbelasting

As already explained in connection with opbrengstbelasting, vastgoedbelasting combines with opbrengstbelasting to replace the profit tax regime that was abolished on 1 January 2011.
As an entrepreneur, you might encounter vastgoedbelasting if:

 • You are liable to pay opbrengstbelasting;
 • You are domiciled outside the BES islands and the entity’s capital includes one or more
  immovable property objects situation on the BES islands.

Although a sole proprietorship might also possess immovable property, immovable property that is part of the business capital of a sole
proprietorship is exempt from vastgoedbelasting. It is included in the income tax levy.

For the sake of completeness, we state that this article is based on current BES tax legislation 
at the time this article was written.

Source: Tax Office / Caribbean Netherlands

Openingstijden

Ons kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag
van 9:00 tot 17:00 uur. 

Contactgegevens

+599 717 3207
info@asecombonaire.com

Contact

Sabal Palm 55
P.O. Box 244
Kralendijk, Bonaire

Powered by

Copyright © 2020 Asecom

Investing in Real Estate on the BES II

Investing in Real Estate on the BES II

Investing differently

In our first edition we elaborated on the tax implications of investing in real estate through an entity established on one of the BES-islands. In this edition we will highlight the tax implications for investing in real estate in private.

Income Tax

When investing in real estate in private the real estate will form part of the private equity of the individual owning the real estate. The main purpose for investing in real estate is to generate income with the real estate through rental income. All individuals (residents of one of the Bes-islands as well as non-residents) may invest in real estate located on one of the BES-islands.

Based on the current Income Tax legislation the rental income received by individuals (both residents and non residents) is not subject to tax unless the real estate qualifies as an asset of a sole proprietorship of the individual/owner.

The existence of a sole proprietorship depends on the facts and circumstances of the activities performed by the individual. There is no golden rule when qualifying the activities. However, practice has learned us that the management and exploitation of more than one property is often considered as conducting a business and therefore a sole proprietorship is acknowledged.

In order to avoid any doubt as to whether the activities performed by the owner of the real estate qualifies as conducting a business, the owner can approach a real estate agent to manage his real estate. Assuming that the investment in the real estate does not qualify for fiscal purposes as conducting an enterprise, no income tax is due over the rental income received.

Turnover Tax (Algemene Bestedingsbelasting)

The lease of real estate is in principle subject to Turnover Tax (hereinafter referred to as “ABB”) if an entrepreneur carries out the lease.
For ABB legislation purposes everyone who exploits real estate with the intention to receive lasting income from it is considered an entrepreneur. This entails that the lessor (the entrepreneur) must charge the lessee (the one who rents the real estate) ABB over the rent. The qualification of a lessor as an entrepreneur for ABB purposes is not related to the qualification of the individual for income tax purposes. These two taxes are not related.

The lease of real estate that is designed for and used as permanent residence by a BES resident (sedula) is exempt from ABB. Furthermore in case the real estate is leased to tourists, no ABB is due if the individual complies with the tourist tax legislation.

The ABB is charged over the rent. The lessor charges the due ABB to the lessee. The applicable tax rate in Bonaire is 6%, while the applicable tax rate for Saba and Statia is 4%.

The ABB tax return should be prepared and filed quarterly or on request annually. On the ABB tax return form the lessor must report the realized turnover and pay the due ABB.

Tourist tax (Toeristenbelasting)

Tourist Tax is levied from the tourist by the person who is providing him/her with a place to stay (room/apartment etc.). The Tourist Tax is a fixed amount per night spent on one of the BES-islands. Exemptions are made amongst tourists that have not yet reached the age of 13 years and are sharing a room with their chaperon (for example parent), and tourists that can prove that they reside on one of the islands of the former Netherlands Antilles or Aruba.

The tourist tax returns must be prepared and filed monthly within 20 days of the ending of a month. The due tourist tax must also be paid within these 20 days.

Real estate tax (Vastgoedbelasting)

Based on the Real estate tax regulation the benefits realized with a real estate located on one of the BES-islands is subject to tax. The benefit realized with a real estate located on one of the BES-islands is set at 4% of the economic value of the real estate.

The economic value of the real estate will be determined by the Tax Inspectorate and registered in a disposition. The value stipulated in the disposition is set for 5 years. Exceptions are made amongst others in case the real estate is sold, the value of the real estate has increased due to renovations or the value of the real estate has decreased due to destruction to the property.

In case the value of the real estate has increased due to for instance renovations, the new value of the real estate will be first taken into account in the 6th year following the renovations. This incentive is known as the investors’ incentive. The investors’ incentive is also applicable for the development of a property. Based on the amendments for the real estate tax regulation the investors’ incentive is applicable for a period of 10 years. Consequently the new value of the real estate will first be taken into account in the 11th year following the upgrade of the real estate.

In case the value of the real estate has decreased due to destruction of the property or the real estate has been sold, the new value of the real estate will be taken into account in the year following the sale of the real estate or the destruction here of.

The real estate tax rate for real estate not qualifying as a hotel is 20%. Based on the amendments for the real estate tax regulation its tax rate is reduced to 15% for the years 2013 and 2014 and set at 17,5% as for the year 2015. With the amendments the real estate tax burden will be reduced from 0.8% of the economic value of the real estate to 0.6% for the years 2013 and 2014 and 0.7% starting 2015.

The real estate tax rate for real estate qualifying as a hotel is currently 10%. Based on the amendments for the real estate tax regulation this rate is reduced to 5% for the years 2013 and 2014. The proposed tax rate for the year 2015 is 10%. The real estate tax burden on real estate qualifying as a hotel will temporarily be reduced from 0.4% of the economic value of the real estate to 0.2%.

Additionally to the amendments for the real estate tax regulation, there is one more amendment that is relevant in this scenario. Currently real estate (secondary homes) owned in private (residents of one of the Bes-islands as well as non-residents) do qualify for the tax-free base of USD 50.000. Per 2014 a tax-free base of USD 70.000 would be applicable.

For the sake of completeness, we state that this article is based on current BES tax legislation
at the time this article was written.

Source: Tax Office / Caribbean Netherlands

Openingstijden

Ons kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag
van 9:00 tot 17:00 uur. 

Contactgegevens

+599 717 3207
info@asecombonaire.com

Contact

Sabal Palm 55
P.O. Box 244
Kralendijk, Bonaire

Powered by

Copyright © 2020 Asecom

Investing in Real Estate on the BES I

Investing in Real Estate on the BES I

Investing differently

In recent years the media has been focusing on the economic crisis and the measures to be taken in order to soften the consequences hereof. One of the measures taken by the financial institutions is the reduction of the interest rate on savings. Consequently saving has become less profitable over the years whereas the cost of living has increased.

In order to maintain the accustomed life-style, people became more critical on their spending habits and their investment. The return on investment has taken center stage. As a result the traditional savings options have been traded in for more profitable investments opportunities.

Nowadays people are more inclined to invest in real estate. The idea is based on the promise that the investment in real estate has a higher return on investment due to the potential rental income and the possible increase of the value of the property.

Once the decision is made to invest in real estate, the investor faces several questions such as: What is the most optimal way to structure my investment? Should I incorporate an entity? Which taxes will be applicable? Etc.

As you may expect there is no general answer to these questions. In this edition we have chosen to elaborate on the fiscal implication of investing in real estate located on the BES-islands through an entity established on one of the BES-islands. In the next edition we will elaborate on the fiscal implications for investing in real estate located on the BES-islands in private or through a sole proprietorship.

Investing in real estate on the BES-islands through an entity
When investing in a real estate on one of the BES-islands through an entity, the entity should buy the real estate and exploit this to receive rental income. The idea is for the entity to receive all the profits from the real estate and carry all the expenses related hereto. Should additional financing be needed to buy, restore or develop the real estate, the entity can take a mortgage on the property.

Profit tax (winstbelasting)

The tax legislation for the BES-islands does not include a profit tax regulation. Therefor instead several other taxes are levied from entities operating on the BES-islands.

Turnover tax (Algemene Bestedingsbelasting)

The tax legislation for the BES-islands includes amongst others turnover tax regulation. The lease of a real estate is in principle subject turnover tax (hereinafter referred to as “ABB”). The lease of real estate, which qualifies, as the main residence for the lessee, is exempt from the ABB if the lessee is a resident of one of the BES-islands. Should the entity lease its property to tourists, no ABB is due if the entity complies with the tourist tax legislation.

The ABB is charged over the rent. The lessor charges the due ABB to the lessee. The applicable tax rate in Bonaire is 6%, while the applicable tax rate for Saba and Statia is 4%.

The ABB tax return should be prepared and filed quarterly. On the ABB tax return form the lessor must report the realized turnover and pay the due ABB.

Tourist tax (toeristenbelasting)

The tourist tax is levied from the tourist by the person who is providing him with a place to stay (room/apartment etc.). In this scenario, the entity. The tourist tax is a fixed amount per night spent on one of the BES-islands. Exemptions are made amongst other for tourists that have not yet reached the age of 13 years and are sharing their room with their chaperon (for example parent) and tourist that can prove that they reside on one of the islands of the former Netherlands Antilles or Aruba.

The tourist tax returns must be prepared and filed monthly within 20 days of the ending of a month. The due tourist tax must also be paid within these 20 days.

Real estate tax (Vastgoedbelasting)

Based on the real estate tax regulation the benefits realized with a real estate located on one of the BES-islands is subject to tax. The benefit realized with a real estate located on one of the BES-islands is set at 4% of the economic value of the real estate.

The economic value of the real estate will be determined by the Tax Inspectorate and registered in a disposition. The value stipulated in the disposition is set for 5 year. Exceptions are made amongst other in case the real estate is sold, the value of the real estate has increased due to renovations or the value of the real estate has decreased due to destruction to the property.

In case the value of the real estate has increased due to for instance renovations, the new value of the real estate will first be taken into account in the 6th year following the renovations. This incentive is known as the investors’ incentive. The investors’ incentive is also applicable for the development of a property. Based on the proposed amendments for the real estate tax regulation the investors’ incentive could be applicable for a period of 10 years. Consequently the new value of the real estate will first be taken into account in the 11th year following the upgrade of the real estate.

In case the value of the real estate has decreased due to destruction of the property or the real estate has been sold, the new value of the real estate will be taken into account in the year following the sale of the real estate or the destruction here of.

The real estate tax rate for real estate not qualifying as a hotel is 20%. Based on the proposed amendments for the real estate tax regulation its tax rate could be reduced to 15% for the years 2013 en 2014 and set at 17.5% as for the year 2015. With the proposed amendments the real estate tax burden will be reduced from 0.8% of the economic value of the real estate to 0.6% for the years 2013 and 2014 and 0.7% starting 2015.

The real estate tax rate for real estate qualifying as hotel is currently 10%. Based on the proposed amendments for the real estate tax regulation this rate could be reduced to 5% for the years 2013 and 2014. The proposed tax rate for the year 2015 is 10%. Should the proposed amendments be accepted, the real estate tax burden on real estate qualifying as a hotel will temporarily be reduced from
0.4% of the economic value of the real estate to 0.2%.

Additionally to the already addressed proposed amendments for the real estate tax regulation, there is one more amendment that is relevant in this scenario. Currently real estate owned by entities do not qualify for the tax-free base of USD 50.000. Should the proposed amendments be accepted, the new tax-free base of USD 70.000 would also be applicable for real estate owned by entities.

Withholding tax (Opbrengstbelasting)

Distribution made by entities established on one of the BES-islands is subject to withholding tax. The term “distribution” should be interpreted in the broadest sense of the word. For example, the due capital on shares that were not paid up in full, qualifies as a distribution.

When determining the location of an entity for withholding tax purposes, special regulations apply. The fiscal location of an entity is confirmed in disposition from the Tax Inspectorate. Taking into account the fact that the entity will mostly only own a real estate that qualifies as an asset (not investment), there should not be a problem for the Tax Inspectorate to confirm that the entity is located on one of the BES-islands.
The applicable tax rate on the distributions is 5%.

Wage tax (loonbelasting) and income tax (inkomstenbelasting)

The shareholder of at least 5% of the issued shares of an entity established on one of the BES-islands that is considered an employee of the entity should receive a notional wage of at least USD 14.000. Exceptions can be made for example in the case that the entity is recently incorporated and no profit is expected. In these cases a request can be filed with the Tax Inspectorate to set the notional wage of the employee/shareholder in accordance with the profit realized by the entity. This option is only available for the first three years following the year of incorporation of the entity. The applicable tax rate over the notional wage is 30.4%. Next to the notional wage, the received distribution is also subject to income taxation. Assuming that the investor will hold at least 5% of the issued shares in the real estate entity, no additional income tax should be due over the received distribution on the BES-islands.

For the sake of completeness, we state that this article is based on current BES tax legislation 
at the time this article was written.

Source: Tax Office / Caribbean Netherlands

Openingstijden

Ons kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag
van 9:00 tot 17:00 uur. 

Contactgegevens

+599 717 3207
info@asecombonaire.com

Contact

Sabal Palm 55
P.O. Box 244
Kralendijk, Bonaire

Powered by

Copyright © 2020 Asecom

Invoer van goederen voor particulieren

Invoer van goederen voor particulieren

Invoerbelasting

Welke invoerbelastingen is bij invoer van goederen in Caribisch Nederland verschuldigd?
Bij het invoeren van goederen kunnen de volgende belastingen verschuldigd zijn:

Invoerrecht

Het tarief aan invoerrecht  is voor alle goederen op nihil (0%) gesteld. Er wordt derhalve geen invoerrecht geheven.

Algemene bestedingsbelasting (ABB)
Het tarief aan ABB is, op enkele uitzonderingen na, voor alle goederen:

 • Op Bonaire: 8%;
 • Op Saba en Sint Eustatius: 6%.

De uitzonderingen zijn:

het ABB-tarief voor personenauto’s (voorwaarden) op Bonaire bedraagt 25%.
Voor Sint Eustatius en Saba is een progressief tarief van toepassing.
voor zeer schone/zuinige personenauto’s (voorwaarden) bedraagt het ABB-tarief 0%.

Over welk bedrag wordt de ABB geheven?

De ABB wordt geheven over de douanewaarde van de goederen. Heel algemeen gesteld is de douanewaarde de prijs van de goederen (aankoopwaarde), vermeerderd met vracht en verzekeringskosten tot de eerste plaats van binnenkomst op het eiland van invoer. Indien accijnsgoederen worden ingevoerd wordt ook het accijnsbedrag in de douanewaarde opgenomen.

Bij het betalen van ABB over goederen die door een reiziger zijn meegenomen,
is de bijtelling van vracht en verzekeringskosten niet van toepassing.

Accijns

Het tarief aan accijns varieert per soort accijnsgoed. De accijns wordt geheven over de hoeveelheid accijnsgoed die wordt invoert.
Op Bonaire geldt voor het invoeren van alle accijnsgoederen accijns. Op Saba en Sint Eustatius geldt enkel accijns op het invoeren van benzine. Op invoer van sigaretten, gedistilleerd en dergelijke is de accijns uitgesloten op deze eilanden.

Teruggaaf omzetbelasting (BTW) bij uitvoer Nederland

Woont u buiten de EU en koopt u in Nederland nieuwe goederen die u in uw bagage naar buiten de EU brengt? Dan kunt u achteraf de betaalde btw terugkrijgen. U kunt daarover afspraken maken met de winkelier/leverancier van de goederen. U moet voor de goederen die u meeneemt een factuur hebben. De waarde op de factuur van de goederen die u meeneemt moet hoger zijn dan € 50, inclusief btw en eventuele andere belastingen. U moet bij het verlaten van Nederland of de EU de (kopie) factuur aan de Douane laten zien. 

De Douane controleert:

 • Of uw vaste verblijfplaats buiten de EU is
 • Of u de goederen zelf meeneemt
 • Of de factuur door een Nederlandse winkelier/leverancier is afgegeven

Als de goederen die u meeneemt dezelfde zijn als de goederen die op de (kopie-)factuur staan, tekent de douaneambtenaar de (kopie-) factuur
voor uitvoer af. Daarna stuurt u de (kopie-) factuur aan uw leverancier. Met de door de Douane afgetekende factuur toont uw leverancier bij de Belastingdienst aan dat de goederen zijn uitgevoerd. Uw leverancier hoeft dan geen btw te betalen. Uw leverancier kan de btw aan u terugbetalen. De Belastingdienst of de Douane bemiddelt daarbij niet.

Ook kunnen tussenpersonen (zoals Tax-refund organisaties) worden ingeschakeld. Uw leverancier kan u hierover informeren.Om de btw terug te krijgen, moet u de goederen uiterlijk aan het einde van de 3e maand na de maand van aankoop meenemen naar buiten de EU.
Deze regeling geldt ook voor personen die zich voor het einde van de derde maand na aankoop buiten de EU vestigen. Daarvoor gelden speciale regels!

Reizigersbagage

Welke douaneformaliteiten gelden er wanneer een reiziger op Caribisch Nederland arriveert?

Wanneer u in Caribisch Nederland arriveert moet u bij de Douane aangifte doen voor de goederen die u meevoert.
Wanneer u uitsluitend goederen meevoert die met vrijstelling van ‘invoerrechten’ kunnen worden ingevoerd gaat
het aangifte doen heel eenvoudig, namelijk door het passeren van de douanedoorgang.
Uiteraard mogen dit geen verboden goederen zijn zoals verdovende middelen en wapens.

Inwoner BES

Wat mag ik meenemen?

U keert terug van een verblijf elders naar het eiland waar u woonachtig bent. Wellicht heeft u persoonlijke goederen bij u die u meenam toen u van uw eiland vertrok, zoals kleding, fotocamera of toiletartikelen. Bij binnenkomst hoeft u geen ABB te betalen, omdat daarop de vrijstelling voor zogeheten terugkerende goederen van toepassing is. Voor de goederen die u tijdens uw reis heeft gekocht of gekregen geldt dat u die met vrijstelling van ABB mag invoeren voor zover de waarde van deze goederen USD 500,– of minder bedraagt. De douanebeambte kan u vragen om aan te tonen dat u de goederen eerder heeft gekocht op uw eiland of de goederen eerder op legale wijze heeft ingevoerd. Met name bij kostbare goederen is het daarom raadzaam om de aankoop bon en/of het invoerbewijs bij u te hebben.

Bezoeker BES

Wat mag ik meenemen?

Wanneer u reist neemt u meestal persoonlijke goederen mee zoals kleding, toiletartikelen of een fotocamera. Tijdens uw bezoek aan Caribisch Nederland gebruikt u deze goederen. Bij vertrek neemt u deze goederen weer mee. U heeft de goederen dan tijdelijk ingevoerd in Caribisch Nederland, uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik. In dat geval hoeft u geen ABB te betalen. Deze vrijstelling geldt niet voor accijnsgoederen zoals sigaretten en alcoholhoudende dranken, waarbij u zich moet houden aan de hoeveelheden zoals is vermeld onder de reizigersvrijstelling.

De Douane kan u om een zekerheidsstelling vragen, indien het vermoeden bestaat dat u de goederen wellicht wilt verkopen of schenken op het eiland waar u niet woont. Dit betekent dat u het bedrag aan ABB (Algemene Bestedingsbelasting) moet betalen dat u bij gewone invoer ook zou moeten betalen. Bij verlaten van het eiland met de goederen kunt u het bedrag weer terug krijgen.

Inwoner BES / Bezoeker BES

Waarvoor moet ik betalen?

Als u méér goederen meeneemt dan u met vrijstelling van ABB mag invoeren
dan moet u ABB (Algemene Bestedingsbelasting) betalen.

De ABB bedraagt:

 • 6% bij invoer op Saba of Sint Eustatius
 • 8% bij invoer op Bonaire

De ABB wordt geheven over de douanewaarde van de goederen. De douanewaarde is de prijs waarvoor u goederen heeft gekocht. U toont deze prijs aan met de aankoopfactuur. Heeft u geen factuur, omdat u de goederen bijvoorbeeld kado kreeg dan zal de douanebeambte in overleg met u de waarde vaststellen. Ook dan moet u namelijk ABB betalen.

Wanneer u meer accijnsgoederen meevoert dan met vrijstelling kan worden ingevoerd, zult u naast de ABB ook accijns moeten voldoen.
Dit geldt uitsluitend bij invoer op Bonaire.

Wat moet ik doen?

Op de locatie van binnenkomst (luchthaven of zeehaven) meldt u bij de Douane dat u goederen meevoert waarvoor geen vrijstelling van ABB kunt krijgen. U bent verplicht deze melding te doen. De Douane zal naar de factuur van de goederen vragen en de verschuldigde ABB berekenen. U voldoet de ABB aan de Douane en ontvangt een kwitantie.

Uw melding wordt in wettelijke termen een mondelinge aangifte genoemd. Een mondelinge aangifte voor persoonlijke goederen kan gedaan worden tot een waarde van maximaal USD 1500,00. Is de waarde van het goed hoger, dan zal een elektronische aangifte bij de Douane moeten worden ingediend.

Wat is verboden om mee te nemen?

De invoer van medicijnen (niet bedoeld voor eigen gebruik), verdovende middelen en wapens is verboden. Hetzelfde geldt voor beschermde dieren, planten, schelpen en dergelijke. Indien u goederen meevoert waarvan de invoer is verboden of waarvoor een speciale toestemming van de overheid vereist is, moet u dit bij aankomst in de haven of op luchthaven onmiddellijk bij de Douane melden.

Overige zaken

Twijfelt u over een vrijstelling?

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor vrijstelling van ABB of dat u misschien verboden goederen meevoert, meldt u dan altijd onmiddellijk bij de Douane op de locatie van binnenkomst. Doet u dit niet, dan kan er sprake zijn van illegale invoer van goederen. Dit is strafbaar.
Uiteraard kunt u ook vóór uw vertrek bij de Douane informeren of in uw situatie specifieke procedures gelden. Zo is bijvoorbeeld de uitvoer van koraal en bepaalde schelpen verboden.

Bagagecontrole

De Douane zal steekproefsgewijs controleren of goederen die reizigers meevoeren met vrijstelling van ABB kunnen worden ingevoerd. Daarnaast kan zij controleren of geen verboden goederen (bv. wapens en drugs) worden ingevoerd. Het betekent dat de reiziger zal worden verzocht om de koffer of handbagage te openen, zodat de Douane deze controle kan uitvoeren. U bent als reiziger verplicht aan deze controle mee te werken. Ook bij vertrek kan de Douane uw bagage controleren.

Reizigersvrijstelling

De vrijstelling geldt alleen voor goederen die bestemd zijn voor uw persoonlijk gebruik. De vrijstelling geldt dus niet voor commerciële goederen of goederen met een kennelijk handelskarakter. De vrijstelling heeft betrekking op goederen die buiten het eiland van binnenkomst zijn verkregen. Het betreft alle goederen, met uitzondering van alcoholische producten, tabak en tabaksproducten.

Vrijstelling van ABB tot een waarde van maximaal USD 500,- per persoon
Voor personen jonger dan 15 jaar is de vrijstelling beperkt tot USD 150,-per persoon
De vrijstelling geldt voor goederen tót de hierboven vermelde waarde. Indien een goed niet splitsbaar is en een hogere waarde heeft geldt daarvoor geen vrijstelling.

Voorbeeld: u heeft in het buitenland een fotocamera gekocht. De prijs was USD 520,-.
Dan bent u over het gehele bedrag 8% (Bonaire) danwel 6% (Sint Eustatius, Saba) ABB verschuldigd.

Alcoholische producten, tabak en tabaksproducten

Vrijstelling van ABB en accijns voor maximaal:

 • 200 sigaretten óf
 • 50 cigarillo’s óf
 • 25 sigaren óf
 • 125 gram rooktabak én
 • 1 liter gedistilleerde drank of alcoholhoudende drank met een alcoholgehalte van meer dan 22% vol. óf
 • 1 liter gedistilleerde drank of alcoholhoudende drank, danwel mousserende wijn of likeurwijn, met een alcoholgehalte van 22% vol. of minder
 • én 2 liter niet-mousserende wijn én 8 liter bier,

De vrijstelling voor tabak en tabaksproducten geldt uitsluitend voor personen van 17 jaar en ouder. De vrijstelling voor gedistilleerde dranken enz. geldt uitsluitend voor personen van 18 jaar en ouder.  Voor personeelsleden van vliegtuigen en schepen die worden gebruikt in het verkeer met het buitenland geldt de vrijstelling voor alcoholische producten, tabak en tabaksproducten voor de helft van de genoemde hoeveelheden.
De vrijstelling van accijns is uitsluitend effectief op Bonaire. Behalve op benzine wordt op Saba en Sint Eustatius namelijk geen accijns geheven. 

Overzicht accijnstarieven

accijnsgoederen tarief
Benzine Per hl USD 31,86 (Bonaire)
Per hl USD 24,27 (Saba, Sint Eustatius)
Sigaretten (import) Per 100 stuks USD 8,69
Sigaren Per 100 stuks USD 9,78
Cigarillo’s Per 100 stuks USD 4,89
Rooktabak Per kilogram USD 30,00
Wijn Per hl USD 128,50
Bier Per hl USD 67,04
Overige alcoholhoudende producten Per hl USD 12,85 per vol% alcohol

Wanneer accijns moet worden voldaan geldt dat de ABB wordt geheven over de douanewaarde van de goederen, vermeerderd mét de accijns. U betaalt dus ook ABB over de accijns. Wanneer accijns moet worden voldaan geldt dat de ABB wordt geheven over de douanewaarde van de goederen, vermeerderd mét de accijns. U betaalt dus ook ABB over de accijns.

Internet aankopen

U woont op Bonaire, Saba of Sint Eustatius en u wilt via Internet, via de post of de telefoon iets kopen buiten uw eigen eiland. De goederen die u koopt, worden ingevoerd op uw eiland. Het kan zijn dat u invoerbelasting moet betalen, zoals ABB (Algemene Bestedingsbelasting) of accijns. Ik woon in Caribisch Nederland en heb buiten het eilandgebied goederen besteld De goederen worden per post of koerier op mijn adres afgeleverd.

Ben ik dan ABB verschuldigd?

Niet altijd, er geldt voor een beperkte hoeveelheid goederen vrijstelling van ABB. De hoeveelheid goederen die zonder betaling van ABB kan worden ingevoerd wordt aangeduid als zendingen met een te verwaarlozen waarde. In onderstaand overzicht is de vrijstelling opgenomen.Vrijstelling voor zendingen met een te verwaarlozen waardeVrijstelling van ABB kan worden genoten indien de waarde van de goederen, inclusief vracht-/portokosten, niet meer dan USD 28,00 bedraagt. Alcoholische producten en tabak en tabaksproducten zijn van de vrijstelling uitgesloten.

Overig

U kunt, als inwoner van Caribisch Nederland, ook goederen ontvangen van iemand (familielid, vriend, kennis) waarbij u niet betaald voor deze goederen.

Wanneer een familielid of kennis goederen verstuurt naar een ander familielid of kennis die op een van de eilandgebieden Bonaire, Saba, of Sint Eustatius woont, vindt invoer van goederen plaats. In beginsel moet daarover ABB (Algemene Bestedingsbelasting) worden betaald en wellicht accijns.

Hierbij geldt echter dat een beperkte hoeveelheid goederen met vrijstelling van ABB en/of accijns kan worden ingevoerd.Vrijstelling voor door particulieren aan particulieren gerichte zendingenGoederen die bijvoorbeeld als briefpost of post-/koerierpakket worden toegezonden.
Er is vrijstelling van ABB indien de waarde van de goederen (inclusief vracht-/portokosten) niet hoger is als 70,00 USD.Voor alcoholische producten, tabak en tabaksproducten gelden daarbij maximaal de volgende hoeveelheidsbeperkingen:

 • 50 sigaretten óf
 • 25 cigarillo’s óf
 • 10 sigaren óf
 • 50 gram rooktabak,
 • én 1 liter gedistilleerde drank of alcoholhoudende dranken met een alcoholgehalte van meer dan 22% vol.
 • óf 1 liter gedistilleerde drank of alcoholhoudende dranken, danwel mousserende wijn of likeurwijn, met een alcoholgehalte van 22% vol of minder 2 liter niet-mousserende wijn.

Er gelden hierbij enkele voorwaarden:

• de toezending heeft een incidenteel karakter;
• het is uitsluitend van toepassing  op persoonlijke goederen;
• de geadresseerde betaalt de afzender niet voor de toezending.

Internetaankopen overig

Wat gebeurt er wanneer deze goederen niet met vrijstelling van ABB en/of accijns kunnen worden ingevoerd?De Post of het koerierbedrijf dat de goederen ontvangt zorgt ervoor dat een aangifte bij de Douane wordt ingediend waarbij betaling van de ABB plaatsvindt.

De ABB bedraagt: 

• 6% bij invoer van goederen op Saba, en Sint Eustatius;
• 8% bij invoer van goederen op Bonaire.

De ABB wordt berekend over de douanewaarde van de goederen. Dit is de prijs van de goederen, vermeerderd met alle kosten, zoals vracht- en portokosten, tot het eilandgebied van bestemming. Wanneer sprake is van invoer van accijnsgoederen kan het zijn dat u, naast de ABB, ook accijns verschuldigd bent.Het koerierbedrijf of de Post zal vervolgens de ABB en eventuele accijns bij u in rekening brengen.
In de volgende publicatie zal worden ingegaan op de invoer van goederen voor particulieren ingeval van verhuizing naar de BES, Caribisch Nederland.

Voor de volledigheid vermelden we dat dit artikel is gebaseerd op de toepasselijke BES belastingwetgeving
op het moment dat dit artikel werd geschreven.

Bron: Belastingdienst / Caribisch Nederland

Openingstijden

Ons kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag
van 9:00 tot 17:00 uur. 

Contactgegevens

+599 717 3207
info@asecombonaire.com

Contact

Sabal Palm 55
P.O. Box 244
Kralendijk, Bonaire

Powered by

Copyright © 2020 Asecom

Verhuizen naar Caribisch Nederland / De Verhuisgoederenvrijstelling

Verhuizen naar Caribisch Nederland / De Verhuisgoederenvrijstelling

Wanneer u naar Caribisch Nederland verhuist en verhuisgoederen (huisraad enz.) meeneemt, kunnen deze verhuisgoederen met vrijstelling van invoerbelastingen (ABB en accijns) worden ingevoerd. U moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen en over een door Douane Caribisch Nederland afgegeven vergunning beschikken.

Kom ik in aanmerking voor de verhuisgoederenvrijstelling?

De verhuisgoederenvrijstelling kan van toepassing zijn indien u uw normale verblijfplaats naar Caribisch Nederland overbrengt.
In algemene zin wordt onder ‘normale verblijfplaats’ verstaan de plaats waar een natuurlijk persoon gedurende ten minste 183 dagen per kalenderjaar verblijft wegens persoonlijke en beroepsmatige bindingen. Informeer bij de Douane Caribisch Nederland indien de plaats van persoonlijke en beroepsmatige verschillend zijn.

Voor welke goederen geldt de verhuisgoederenvrijstelling?

De verhuisgoederenvrijstelling geldt voor persoonlijke goederen die u ten minste zes maanden vóór de datum van uitschrijving in het land van herkomst (inclusief Nederland) in bezit had en, wanneer het gebruiksgoederen betreft, u deze goederen aldaar ook in gebruik had.

De verhuisgoederenvrijstelling geldt dus niet voor nieuwe goederen die u met het oog op de verhuizing naar Caribisch Nederland heeft aangeschaft.

Persoonlijke goederen zijn goederen die uitsluitend bestemd zijn voor persoonlijk gebruik door u en/of uw gezinsleden of die voor de behoeften van uw huishouden dienen. Voorbeelden hiervan zijn: meubilair, beddengoed, kleding, eigen gereedschap of fiets. Tot persoonlijke goederen behoren ook personenvoertuigen, kleine huisdieren, een normale huisvoorraad alcoholhoudende dranken en levensmiddelen.

Personenvoertuig

De verhuisgoederenvrijstelling is beperkt tot één personenvoertuig per gezin of huishouding. Als personenvoertuig wordt aangemerkt: een personenauto, motorfiets, brom- of snorfiets. De vrijstelling geldt niet voor voertuigen voor het bedrijven van een hobby (bijvoorbeeld een old timer) of voor voertuigen gebouwd of ingericht voor het bedrijfsmatig vervoer van personen of goederen. Evenmin geldt de vrijstelling voor andere vervoermiddelen zoals vaartuigen en vliegtuigen.

In tegenstelling tot de overige persoonlijke goederen dient een personenvoertuig ten minste één jaar in bezit én gebruik te zijn geweest bij belanghebbende. Deze termijn geldt voorafgaand aan de datum van inscheping van het personenvoertuig in het land van herkomst.

Voor het invoeren van een personenvoertuig heeft u een apart formulier ter aanvraag van een vergunning nodig, wat kan worden opgevraagd bij de Douane Caribisch Nederland.

Kleine huisdieren

De invoer van een huisdier dat met de verhuizing meekomt, moet u bij aankomst melden bij de Douane. Daarbij toont u een gezondheidsverklaring van de Veterinaire Dienst of dierenarts van het land van herkomst. De gezondheidsverklaring mag niet ouder zijn dan 2 weken. Zonder gezondheidsverklaring wordt uw huisdier door de Veterinaire Dienst van Caribisch Nederland in quarantaine genomen.

In de meeste gevallen bent u bij aankomst met uw huisdier nog niet in het bezit van een vergunning verhuisgoederenvrijstelling. In dat geval dient u een borg te betalen die afhankelijk is van de waarde van het dier. Dit bedrag kunt u terugvragen nadat u de vergunning verhuisgoederenvrijstelling heeft ontvangen.

Hoe vraag ik een vergunning verhuisgoederenvrijstelling aan?

Wilt u in aanmerking komen voor een vergunning verhuisgoederen, dan moet u een schriftelijk verzoek bij de Douane indienen. Het formulier voor dit verzoek kan worden gedownload op de website van de Douane Caribisch Nederland.

Bij het verzoek worden de volgende bescheiden overgelegd:

• Een kopie van het paspoort van de aanvrager en eventueel de meeverhuizende partner en gezinsleden. inclusief de pagina met de immigratie – inreis stempelafdruk;
• Een kopie van de inschrijving van de afdeling burgerzaken van het eilandgebied, óf van een werkvergunning;
• Een kopie van het bewijs van uitschrijving uit het land van herkomst of indien geen bewijs van uitschrijving wordt afgegeven in het land van herkomst: een visa/green card/andere bescheiden waaruit blijkt dat de normale verblijfplaats in het buitenland was;
• Een bewijs van inschrijving van de afdeling Burgerzaken van het eilandgebied van vestiging;
• een ondertekende, volledige lijst met verhuisgoederen met vermelding van de waarde;

Personenvoertuig

Neemt u een personenvoertuig mee dan wordt daarvoor een afzonderlijk formulier ingediend. Dit formulier kan worden gedownload op de website van de Douane Caribisch Nederland.

Naast dit ingevulde formulier levert u de volgende bescheiden in:

• Een kopie van het paspoort van de houder;
• Het origineel kentekenbewijs van het land van herkomst/eigendomsbewijs;
• bewijs van uitvoer;
• Het aankoopbewijs van het personenvoertuig;
• Het verzekeringsbewijs (van het land van herkomst).
U kunt uw aanvragen indienen vóórdat uw verhuisgoederen zijn gearriveerd.

Naast dat u moet beschikken over een vergunning om de verhuisgoederen met vrijstelling van ABB en eventueel accijns te mogen invoeren, moet voor de verhuisgoederen tevens een aangifte ten invoer bij de Douane worden ingediend. Meestal wordt dit in orde gemaakt door het bedrijf dat de verhuizing voor u verzorgd.

Waar lever ik mijn aanvraag voor een verhuisgoederenvrijstelling in?

De plaats van inlevering van uw aanvraag is afhankelijk van het eiland waar u naar verhuist. Per eiland wordt daarom de inleverlocatie weergegeven:

• Bonaire: Douane/team klantbehandeling, Kaya LD Gerharts 12, Kralendijk (Belastinggebouw)
• Sint Eustatius: Taxoffice, H.M. Queen Beatrixstreet, Oranjestad.
• Saba : Taxoffice, Cap. Matthew Levenstonestreet, The Bottom

Moet ik ook een aanvraag indienen indien ik binnen Caribisch Nederland verhuis?

Ja, indien u verhuist tussen de eilandgebieden van Caribisch Nederland zal ook een verzoek om afgifte van een vergunning verhuisgoederenvrijstelling moeten worden ingediend. Zonder vergunning bent u bij invoer van uw verhuisgoederen in het andere eilandgebied ABB verschuldigd en mogelijk accijns.

Wat moet ik doen als mijn verhuisgoederen zijn gearriveerd?

Het kan zich voordoen dat uw verhuisgoederen zijn gearriveerd maar uw normale verblijfplaats nog niet wordt bevestigd door een bewijs van inschrijving bij de afdeling burgerzaken van het eilandgebied waar u naar toe bent verhuisd.

Wilt u toch over uw verhuisgoederen beschikken dan kunt u een aangifte ten invoer indienen maar zal het stellen van een zekerheid (een bedrag) voor eventueel verschuldigde invoerbelastingen worden verlangd. Wanneer u op een later moment in het bezit bent van het bewijs van inschrijving dan kunt u met dit bewijs, een schriftelijk verzoek indienen bij de Douane tot vrijgave van de zekerheid (teruggave). In het verzoek verwijst u naar het nummer en de datum van de aangifte ten invoer.

Indien het overbrengen van uw normale verblijfplaats naar Caribisch Nederland door de autoriteiten wordt geweigerd zal de zekerheid worden geïncasseerd als wegens invoer van (verhuis) goederen verschuldigde belasting.

Mag ik mijn verhuisgoederen ook later invoeren?

Ja, u mag uw verhuisgoederen ook later invoeren, maar u moet dit doen binnen zes maanden nadat u op het eilandgebied aankwam met het doel om daar uw normale verblijfplaats te hebben. De invoer mag ook in gedeelten plaatsvinden.

Ik wil mijn verhuisgoederen verkopen, uitlenen of weggeven. Kan dat zo maar?

Het hangt ervan af wanneer u dat doet. Binnen een termijn van 12 maanden mag u de verhuisgoederen niet verkopen, uitlenen, weggeven etc. Het begin van de periode van 12 maanden is de datum waarop de aangifte ten invoer door de Douane is aanvaard.

Wilt u de verhuisgoederen toch binnen deze termijn verkopen, uitlenen etc., dan heeft u hiervoor toestemming van de inspecteur nodig. U moet dan alsnog ABB en eventueel accijns betalen. Verkoopt u de verhuisgoederen, geeft u ze weg etc. zonder toestemming van de inspecteur, dan kunt u een boete krijgen, naast de betaling van ABB en eventueel accijns.

Voor de volledigheid vermelden we dat dit artikel is gebaseerd op de toepasselijke BES belastingwetgeving
op het moment dat dit artikel werd geschreven.

Bron: Belastingdienst / Caribisch Nederland

Openingstijden

Ons kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag
van 9:00 tot 17:00 uur. 

Contactgegevens

+599 717 3207
info@asecombonaire.com

Contact

Sabal Palm 55
P.O. Box 244
Kralendijk, Bonaire

Powered by

Copyright © 2020 Asecom